Seminarium

Testament to za mało!

Rozporządzanie własnym majątkiem na wypadek śmierci to często temat tabu.

Większość z nas nie ma testamentu i boi się go mieć. Tymczasem praktyka pokazuje, że nawet on nie jest wystarczającym narzędziem do zarządzania majątkiem. Testament – ostatnia wola spadkodawcy – często oka-
zuje się nieskutecznym narzędziem rozporządzania własnym majątkiem, zwłaszcza jeżeli w jego skład wchodzi wiele elementów, a spadkodawca chce wyznaczyć innych beneficjentów, niż wynikałoby to z dziedziczenia ustawowego. W skutecznym przekazaniu majątku przeszkodzić może niewłaściwe sporządzenie testamentu, uznanie go za nieważny, podważenie testamentu przez
osoby upoważnione do dziedziczenia przez ustawę czy, w najgorszym wypadku, zaginięcie testamentu skutkujące uznaniem go za nieistniejący. Jaki dokument jest stosowny dla twojej sytuacji rodzinno-majątkowej, aby zabezpieczyć siebie, bliskich oraz swój dorobek życia? Każdego sytuacja jest inna, dlatego też należy skontaktować się z prawnikiem w celu skrupulatnego podjęcia do planu na wypadek choroby i śmierci. Bez względu na to, na jakie rozwiązanie się zdecydujemy, ważne, by sięgnąć po nie odpowiednio wcześniej i zaplanować to w momencie, kiedy jest na to czas i zdrowie, a nie gdy zmusza nas konieczność.
Mecenas Joanna Gwóźdź
188 Eckford Street
Brooklyn, New York 11222
(718) 349-2300 | fax (718) 349-2332
joannagwozdzlaw@gmail.com

Obserwuj i polub nas